Takbyte

VVi utför alla typer av tak. Vi kommer hem till dig och mäter upp ditt tak och ger dig ett fast pris där allt ingår kostnadsfritt.

Vi har bytat många tak genom åren och med oss vid din sida kan du känna dig helt trygg. Det vanligaste tillvägagångssättet för ett takbyte är att vi kommer hem till dig och går igenom allt som har med projektet att göra. Vi mäter även upp hela taket och skriver ett offertunderlag. Det är mycket att tänka på men vi tar det steg för steg så vi inte missar något. Det är även i detta steget vi diskuterar om du vill att vi ska göra allt eller om du vill göra vissa delar själv.

Efter detta skickar vi ut en utförlig offert med allt som ingår och med allt som eventuellt inte ingår, allt med ett fast pris. Vi har även möjlighet att ge dig referensobjekt i ditt närområde i detta läge.

Nu är det du som ska avgöra om offerten är som du tänkt dig och om du vill fortsätta samarbetet. Vill du så kan vi gå igenom offerten muntligt tillsammans så att inga tveksamheter eller frågor är obesvarade när projektet drar igång. Vid större projekt skriver vi alltid kontrakt enligt Konsumentverkets, Villaägarnas riksförbund och Sveriges Byggindustriers riktlinjer.

Nu kan vi börja byta tak! Tillvägagångssättet varierar mellan taktyperna men vi börjar alltid med att bygga ställning och organisera byggarbetsplatsen. Kontakt med underentreprenörer som plåtslagare och målare har givetvis redan tagits så att dessa ligger i startblocken när projektet drar igång. Vi byter tak året om och därför är vi vana att alltid se över och täcka in känsliga delar så dessa klarar regn och rusk innan vi åker hem på kvällen.

När vi är klara städar vi noggrant av hela arbetsplatsen och tar med oss spill och rivningsmaterial. Nu är det dags för besiktning. Detta kan du göra själv eller tar du hjälp av en auktoriserad besiktningsman som går igenom allt så att arbetet är utfört enligt bestämmelser och rekomendationer.

Nu är det bara fakturan kvar och den får du på post eller mail och du har 30 dagar på dig att betala.

Vi utför alla takbeklädnader och tillhandahåller allt material och samtliga underentreprenörer som krävs för ett lyckat takbyte. Vi är er helhetslösning när det gäller tak.

Välkommen!